Obóz Bachotek - UKS "Ósemka" Toruń

Przejdź do treści
Obozy 2023
Brak WOLNYCH miejsc

Chciałbym poinformować że na obóz w Bachotku wszystkie miejsca zostały zarezerwowane i uczestnicy zapisywani są na listę rezerwową.
Jeżeli zwolni się miejsce to na bieżąco będę informował o możliwości wyjazdu pokolei osoby z listy rezerwowej.
Organizujemy w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku obóz sportowo-rekreacyjny
w terminie od 23 do 30 sierpnia 2023.
Malownicza okolica i doskonałe warunki do wypoczynku, rekreacji i przygotowania się do nowego roku sportowego.

W ramach zajęć na obozie przewidziane są zajęcia sportowe:
* kajakarstwo, * kolarstwo, * wycieczki krajoznawcze oraz  * gry i zabawy na terenie ośrodka.
Przewidywany koszt 8 - dniowego zgrupowania dla zawodników UKS „Ósemka” Toruń to 1140 PLN. Kwota ta obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, wyżywienie - 3 posiłki dziennie, wypożyczenie kajaków, przejazd uczestników, przewóz rowerów, wycieczkę do Brodnicy oraz opiekę instruktorów.
Obóz organizowany jest dla 30 zawodników.
Decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Warunki uczestnictwa:
❖ Wypełniona karta wypoczynku do dnia  20.04.2023r.

❖ Wpłata zaliczki w wysokości 300 PLN na konto klubu:
Millenium S.A. 31 1160 2202 0000 0000 6172 2995
do dnia 1.04.2023 r.
W przypadku rezygnacji z obozu zaliczka nie podlega zwrotowi.
❖ Sprawny rower, kamizelka odblaskowa oraz kask rowerzysty
❖ Wpłata pozostałej kwoty tj. 840 PLN (dla członka Klubu) na konto do dnia 30.06.2023 r.

Obóz zostanie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgłoszony do Kuratorium Oświaty. Na życzenie Państwa, Uczniowski Klub Sportowy może wystawić stosowne zaświadczenie do zakładu pracy o dofinansowanie obozu dla dziecka z funduszu socjalnego w Państwa zakładzie pracy.
ZAPRASZAMY.
Dodatkowych informacji udzielają Panowie Andrzej Kondrat, Bartłomiej Jackiewicz.

Wróć do spisu treści